[removed][removed] <

มอง GBP/USD 25/06/2556

posted on 25 Jun 2015 02:27 by forexstudy in ForexAnalysis

กราฟ GBP/USD  ณ วันที่ 24/06/2556

 

Timeframe Daily

 

 

 

วิเคราะห์รูปแบบของแท่งเทียนเกิด Evening Stars ขึ้นแ้วราคาได้มีการย่อตัวลงมา แต่ภาพรวมของเทรนยังคงมีรูปแบบของเทรนหลักเป็นขาขึ้นให้เห็น แต่ยังมีสัญญาน Divergence ที่เกิดจาก RSI 14 Days มีรูปแบบที่ย่อต่ำลง อย่างไรก็ตามยังมองแนวรับอยู่ที่บริเวณ 1.5500

 

Timeframe 4H

 

เมื่อวิเคราะห์กราฟรายวันแล้วนำมาวิเคราะห์จะเห็นว่า แนวโน้มขาลงได้เกิดขึ้นแล้วโดยวิ่งทะลุเว้นค่าเฉลี่ยลงมา และเมื่อเรากางฟิโบนัชชี่เข้าช่วยจะเห็นว่ากรอบของแนวรับที่เกิดขึ้นเมื่ออ้างอิงจากกราฟรายวันจะอย่ช่วง 1.5600-1.5475  เนื่องจาก RSI อยู่ระดับต่ำกว่า 50 และยังแสดงให้เห็นเทรนหลักยังคงเป็นขาขึ้น

 

อนึ่งบทความนี้ทำเพื่อบันทึกการวิเคราะห์กราฟเท่านั้น ไม่ได้ชี้นำแต่อย่างใดครับ

Comment

Comment:

Tweet